Predictive Profiling

Op 8 november 2013 is Jos Nijhoff geslaagd voor het IBEX examen Predictive  Profiling. Predictive Profiling is een in Israel ontwikkelde methodiek om criminele en terroristische activiteiten al in de voorbereidende fase te onderkennen. Door slimme en klantvriendelijke interventietechnieken wordt de mogelijke dreiging al in een vroeg stadium erkend en gestopt. De opleiding is gevolgd bij SoSecure, deze werd gegeven door ervaren docenten en ervaringsdeskundigen, waarbij theorie en praktijk wordt afgewisseld.