VEB Certificering

Vanaf de start van mijn bedrijf is het stimuleren van kwaliteitsbewust werken en het waarborgen hiervan in onze werkwijze een belangrijke kernwaarde. Hiermee levert JNS Security Services aan onze opdrachtgevers afgestemde en betrouwbare dienstverlening met een constante kwaliteit. Omdat ik vind dat dit een belangrijk onderscheidend vermogen is, heb ik aansluiting gezocht bij de Vereniging Europese Beveiligingsbedrijven (VEB). Vanaf begin 2011 heb ik een bijdrage geleverd aan de voorbereiding van een kwaliteitssysteem voor particuliere beveiligingsbedrijven. In 2013 zijn de eerste beveiligingsbedrijven gecertificeerd. Trots kan ik melden dat JNS Security Services op 21 maart 2013 haar certificering van het VEB heeft mogen ontvangen.

In het kwaliteitssysteem zijn eisen opgenomen ten aanzien van de particuliere beveiligingsorganisatie, wettelijke eisen vanuit het ministerie van Justitie, inzet van ondersteunende (communicatie) middelen en procedures op het gebied van klantendossier, personeel, instructie, vertrouwelijke gegevens etc. Jaarlijks wordt door het VEB een audit uitgevoerd op de onderdelen van het kwaliteitshandboek. In 2013 wordt daarnaast de mystery Guest ingezet die de beleving op de werkvloer gaat toetsen.

Voor JNS Security Services een erkenning van haar werkwijze. Zowel op het voldoen aan gestelde wettelijke eisen en de wijze waarop wij ons hebben georganiseerd, als het gastheerschap van het team van JNS Security Services. Met veel plezier blijven wij ons werk doen in samenwerking met u als opdrachtgever.